Helle Laursen Petersen

Hvem er Helle?

Født i 1964 i Kalundborg, gift og ingen hjemmeboende børn.

Politik

I 2016 kom min far ud for en alvorlig fejlbehandling, der kostede ham sit ene ben. En amputation ved låret var den eneste udvej for at redde hans liv. Samtidig havde jeg arbejdet næsten fire år med Sundhedsplatformen og vidste derfor, at sundhedsvæsenet på Sjælland var under voldsomt arbejdspres. Jeg fulgte min fars forløb tæt og startede en sag mod Regionen. Vi vandt sagen, regionen ankede, og vi vandt igen. Min far får aldrig sit ben tilbage, men han har fået oprejsning og ikke mindst medhold i deres påstand om, at han ikke var udsat for fejlbehandling.

Efter min fars sygdomsforløb og efterfølgende retssag besluttede jeg mig for at gå ind i politik. Jeg har altid været konservativ, så selvfølgelig meldte jeg mig ind i Det Konservative Folkeparti. Jeg ville forandre og påvirke indefra, så mit mål var en plads i Regionen. Jeg kom ind! Endda med et overvældende flot personligt valg. Det har for alvor givet mig blod på tanden, så nu går jeg efter en plads i Folketinget, for det er jo der, beslutningerne tages. Jeg brænder for Sundhedsvæsenet, Familiepolitikken, Integrationspolitikken, Den digitale dagsorden og ikke mindst ordentligheden i vores samfund.

Projektleder & QA Manager – IT-erfaring siden 1990

It er fællesnævneren i mit professionelle virke, og jeg er en solid projektleder med fagligt speciale inden for kvalitetssikring.

Jeg har en solid baggrund med over 25 års erfaring indenfor ledelse af IT-projekter og kvalitetssikring med fokus på: ledelse, projektledelse, processer og metode, audit og review. Det har resluteret i relevante certificeringer og erfaring med anvendelse af Prince2, ISTQB, ITIL, Agile, Safe, ISEB, CMMi.

Efter endt uddannelse startede jeg min karriere i PriceWaterhouse, hvor jeg i syv år var ansvarlig for test og kvalitet i deres udviklingsafdeling.

Efter PriceWaterHouse har jeg fungeret som ekstern konsulent i regi af min egen virksomhed (Focus QA ApS) på store nationale og internationale projekter, som fx implementering af IP-telefoni, kvalitetsansvar for Danmarks største skattesystem (SP: skatteprogrammerne), implementering af NemID, udrulning af Win7 og O365 i Region Hovedstaden og worldwide implementering af AX hos Pandora. Årene har også bragt mig rundt i vernden, og jeg har international erfaring fra Indien, Thailand, Kina, USA, Nordeuropa, Skandinavien, Italien og Grækenland. Det har givet min en rigtig god forståelse for kulturelle udfordringer i internationale organisationer.

I dansk politik byder jeg ind med personlighed, faglighed og erfaring fra store organisationer, og det giver mig den rette ballast til at være med, hvor politisk tæft og gennemslagskraft er væsentligt for opgaven. Min viden og virke bygger på velforankret teori, bred basisviden, kreativitet, initiativ, vedholdenhed og et godt humør.

Gennem mere end 14 år har jeg været 7N konsulent, og blev nomineret til “7N Best Individual Performance” i 2015 og 2018. Jeg brænder for at levere resultater i mit arbejde, og det gør jeg gennem et stort personligt drive og et engagement som få.

www.delebarn.dk (ejer og grundlægger)

I 2008 grundlagde jeg internetportalen delebarn.dk sammen med min mand Jesper Petersen og psykolog og forfatter Renée Toft Simonsen. Delebarn.dk er en internetportal, der hjælper forældre med at kommunikere og samarbejde omkring deres børn på en ordentlig og respektfuld måde efter et brud eller en skilsmisse. Den centrale del af delebarn.dk er en kalender, der er bygget op, så de børn, der er tilknyttet dit hjem, kan ses i én og samme kalender.

Helt enkelt er det et værktøj til at holde styr på børnenes hverdag, når de pendler mellem to hjem. Man kan indtaste alle oplysninger om barnet, lige fra børnesygdomme, vaccinationer, skoleskema, gymnastisk tøj, fødselsdage, gaver der skal medbringes til børnefødselsdage osv. Værktøjet er også tænkt som et kommunikationsredskab til forældrene og fungerer derfor samtidig som en aflastning for børnene, således at de ikke skal stå for kommunikationen. Det kan nemlig være meget tungt, når man er en meter høj.

Delebarn.dk har endvidere en rådgivning, hvor brugerne kan søge hjælp til de vanskeligheder, der kan være i forbindelse med en skilsmisse, fx deleordninger, sorgbearbejdning etc. Rådgivningen består af Renée Toft Simonsen på det psykologiske, etiske og de daglige problemer, Elisabet Jensen, advokat (H), som har speciale i familieret, børnesagkyndig gennem 25 år Hanne Søndergaard Jensen og socialrådgiver Julie Johansen til de sociale og ”offentlige” spørgsmål og sorgterapeut Anna Prip til spørgsmål om børn og voksne i sorg.

Delebarn.dk er i særdeleshed et godt værktøj til forældre der har svært ved at kommunikere, men det har også en stor berettigelse i en travl hverdag med udearbejdende forældre.

 Q:4400 & Q:Danmark (grundlægger)

I 2006 flyttede jeg efter 23 år i det jyske tilbage til Kalundborg. Her oplevede jeg et stort fremmedhad og fik lyst til at gøre noget ved det. Via det lokale Erhvervsnetværk fik jeg fat i fem ressourcestærke kvinder, og det blev starten på Q:4400.

I Kalundborg blev de første 18 måneder brugt til research, udvikling af hjemmeside, opsætning af infrastruktur (mail, kalender, Dropbox m.m.), udarbejdelse af skabeloner, søgning af midler og mange andre administrative processer.

Projektet blev hurtigt en stor succes, og vi blev kontaktet af Socialministeriet med henblik på at gøre konceptet nationalt. Q:4400 blev til Q:Danmark.

Q:Danmark er en national paraplyorganisation for lokale mentornetværk over hele Danmark. Q:Danmark er blevet til i 2012-13 med støtte fra Socialministeriets Satspuljer. Grundstenen har været det lokale Q:4400 i Kalundborg, som med stor succes har kørt siden 2010. Q:Danmark stiller alle processer, skabeloner, uddannelse og knowhow til rådighed for kvinder med lyst til at starte lokale netværk, som de gjorde det i Kalundborg.                   

Q:Danmark er et mentornetværk som matcher danske kvinder med indvandrerkvinder.

Q:Danmark er blevet til for at bedre integrationen i Danmark, styrke sameksistens, oplysning og forståelse af kulturforskelle i Danmark. Koncept/Proces-beskrivelse af et integrations-mentornetværk til danske/nydanske kvinder til implementering i danske kommuner af private frivillige kræfter.

Det nye i konceptet er, at det er forankret lokalt i en styregruppe hos stærke lokale kvinder. De lokale styregrupper er selvstyrende. Det, der udvikles og stilles til rådighed, er en “startpakke” med hele konceptet, website, skabeloner, templates, drejebøger og “how to & how NOT to”. Netværket sikrer, at integrationen ude i de danske byer kommer fra de lokale stærke og i forvejen professionelle kvinder. Dette projekt kommer til at ændre opfattelsen hos både de lokale danske og de nydanske familier. Når to kvinder mødes frivilligt og på tværs af kulturer opstår der en naturlig nysgerrighed.

Fremmedhad, manglende forståelse og fordømmelse kommer oftest af uvidenhed. Denne uvidenhed kan vi komme til livs via dette projekt. De gode resultater, vi allerede har opnået i Kalundborg, skal nu via dette netværk udbredes til hele landet og dermed komme integration og sameksistens til gode.

Uddannelse, certificeringer, netværk & tillidshverv

Uddannelse

 • 2001 Datanom, Århus Universitet
 • 1994 Informatikassistent, Århus EDB-skole

Certificeringer

 • 2020 Certified Board member
 • 2019 Prince 2 – Agile Practitioner
 • 2009 Prince 2 – projektleder
 • 2007 ITIL-certificering
 • 2004 ISEB Foundation Certificate in Software Testing
 • 2000 E-security & Certification Authority

Faglige netværk, Politiske hverv og tillidshverv

 • Medlem Regionsråd Sjælland
 • Formand i Praksisplanudvalget
 • Næstformand i Sygehusudvalget
 • Medlem i Regional udvikling
 • Medlem i Sundhedskoordinationsudvalget
 • Medlem Den Nationale Videnskabsetiske Komité
 • Medlem Fordelingsudvalget til Almene Gymnasier og HF
 • Medlem i HF og VUC Klars Uddannelsesudvalg (Vestsj.)
 • Medlem i Praktikpladsforum for pædagoguddannelsen
 • Medlem Danske Regioner, udvalg for Regional udvikling & EU
 • Kandidat til Folketinget Kalundborg/Odsherred kredsen
 • Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti – Kalundborg Kreds
 • Bestyrelsesmedlem Det Konservative Folkeparti – Storkreds Sjælland
 • Meningsminister Danmarks Radio P4
 • 7N Projektleder netværk
 • 7N TestManager netværk
 • Blogger TV2 & www.delebarn.dk
 • Q-Danmark Mentornetværk (founder)
 • Q-4400 Mentornetværk (founder)
 • Netværk for passionerede erhvervskvinder i Århus
 • Kalundborg Erhvervsråd
 • Test og kvalitetssikring, Dansk IT
 • Tovholder, Pronetwork Kalundborg
 • TGU Bestyrelse