Helle Laursen Petersen

Helle for Sundhed

Glade og tilfredse medarbejdere giver glade og tilfredse patienter. Begge dele er vores vigtigste mål i det danske sundhedsvæsen.

Vi har et stort problem i at tiltrække medarbejdere til sundhedsvæsenet, og medarbejdertrivslen er på sit laveste. Det skal vi sætte massivt ind på.

Efter mange år med IT kvalitetsarbejde i det offentlige sundhedsvæsen og som folkevalgt regionspolitiker i Region Sjælland, har jeg et godt overblik over ”godt & skidt” i vores sundhedsvæsen.

Generelt skal vi sikre, at klinikkernes arbejdstimer bliver brugt på patienterne og ikke på skærmarbejde.
Jeg vil arbejde for at få trivslen tilbage for alle medarbejdere i sundhedsvæsenet, vi skal have flere medarbejdere, mindre kontrol og bedre og sammenhængende IT.

Her er mine fokuspunkter, når det handler om sundhed i Danmark:

• En familielæge med tid til alle, det må og skal være en ret for alle borgere
• Opprioritering af det nære sundhedsvæsen i yderområderne
• Ét fælles IT-system (elektronisk patientjournal) til alle hospitaler i Danmark
• Tæt samarbejde mellem hospital, egen læge og kommune
• Patientnære behandlinger og vagtlægeordninger i alle større byer
• Ingen parallel magtfaktor i Sundhedsministeriet/Folketinget
• Pengene skal ud til de fagprofessionelle og hospitalerne, pengene skal følge patienten
• Ophør af ledelses-hierarkier i det offentlige sundhedsvæsen med op til 12 ledelseslag
• Samarbejdende regioner og kommuner omkring klima- og CO2-reduktioner
• Ingen ”slagsmål” om kliniske prestigeområder og -specialer eller dyre medicotekniske apparater regionerne imellem
• Stop af kontrol for kontrollens skyld
• Klinikkerne skal fokusere på arbejdet med patienterne og ikke bruge tiden bag skærmen