Helle Laursen Petersen

Helle for forenklet digitalisering

Vi skal have langt mere fokus på kvaliteten og brugervenligheden af vores fælles IT-systemer. Som mangeårig IT-konsulent har jeg klare holdninger til, hvad vi skal gøre. Her er, hvad jeg mener med bedre og mere forenklet offentlig digitalisering:

  • Én elektronisk patientjournal til hele det danske hospitalsvæsen, det giver kun fordele for ansatte, patienter, drift og økonomi
  • Samme patient-overblik for praktiserende læge, sygehus og hjemmepleje. I dag er der alt for meget tidsspilde pga. dataoverload eller mangel på data
  • En indgang til SKAT, der er let at forstå og brugervenlig for borgerne. I dag har selv de ansatte udfordringer med systemet til egen skat
  • Vi skal samarbejde bedre og mere med vores europæiske naboer om kriminalitet og forebyggelse af samme
  • Det borgervendte IT skal forenkles (Nem-ID og skiftet til Mit-ID har været intet mindre end en skandale)
  • Rejsekortsystemet blev 6 år forsinket og har for nuværende kostet omkring 5 milliarder. Det har bl.a. haft den konsekvens, at rejsekortet er langt mindre udbredt end planlagt, og at indtægterne i perioden 2011- 2014 kun var cirka halvdelen af det budgetterede. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at trafikselskaberne – som en reaktion på den manglende brugervenlighed – har svækket rejsekortets økonomi, bl.a. ved ikke at udfase eksisterende billetprodukter med den forudsatte hastighed. Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at trafikselskaberne ikke har sikret, at nye tidssvarende løsninger til fx mobiltelefon blev udviklet af Rejsekortet A/S frem for af de enkelte trafikselskaber.

De offentlig It-projekter sprænger budgetrammerne, og tidsplaner bliver overskredet med flere år. Slutproduktet er ofte en katastrofe, der igen koster tid og penge at udbedre.

De offentlige IT-skandaler kan nævnes som perler på en snor. Gang på gang fejler det offentlige Danmark, når der skal digitaliseres. Vi er nødt til at sikre, at staten kan tiltrække de dygtige IT-folk, så vi får højnet kvaliteten af vores offentlige IT-systemer. Vi har behov for at få nogle af de dygtige IT-folk til at være en del af projektet fra starten og til at tage ansvar for kvaliteten. Som det er nu, er der rigtig mange IT-folk på opgaver. De er hyret på projektet som konsulenter og er ikke med til selve udvikling af systemerne. De gør det, de bliver bedt om, men er ikke med i udviklingsfasen. Det skal vi have lavet om på.

Vi er nødt til at sikre, at dem, der er arkitekter og planlægger og ikke mindst udvikler systemerne føler et svar for, at det kan driftes og køre forsvarligt i produktion – og måske sidder med et systemejerskab efterfølgende.