Helle Laursen Petersen

Helle for Frihed

Det frie valg skal være for alle, det vil jeg arbejde for at værne om. Borgernes frie valg fratages gang på gang den enkelte på grund af politisk dikterede regler og forbud.

På disse områder vil jeg arbejde for mere frihed til at vælge:

  • Frit valg til barsel
  • Frit valg til daginstitution (privat el offentlig med samme tilskud)
  • Frit skolevalg
  • Frit gymnasievalg
  • Frit lægevalg
  • Frit sygehusvalg
  • Frit valg til pleje i hjemmet
  • Frit plejehjemsvalg
  • Respekten til borgerne tilbage – vi kan og skal selv bestemme over vores eget liv
  • Færre regler, mere valgfrihed

Som konservativ er frihed en af mine grundværdier. Frihed og det ansvar, der følger med friheden. Jeg tror på, at det enkelte individ selv kan administrere sit liv og derfor har ret til selv at bestemme. Det er bekymrende, at man fratager danskere muligheden for at indrette deres liv på den måde, der er bedst for netop dem.

Den siddende regering har tydeligvis ikke tillid til, at danskerne selv kan administrere deres liv, og vores frihed begrænses igen og igen med regler og forbud.

Familiepolitik

Børnefamilierne må ikke selv bestemme, hvem der skal tage barsel og hvor længe. Det er en enorm indgriben i familiernes liv. Når børnene når frem til institutionsalderen, er der ikke længere et frit valg, om man vil have barnet i en privat institution. Den mulighed er absolut ikke for alle. Det næste vigtige valg er skolevalget, og også her er det frie valg frataget familierne.

Værst går det ud over gymnasieeleverne. Regeringen har nu vedtaget, at deres valg af gymnasium skal bestemmes ud fra forældrenes indtægt. Med andre ord er det forældrenes indtægt, der bestemmer, hvilket gymnasium, de unge skal gå i. De er frataget friheden til selv at bestemme, hvor de skal gå, og hvem de skal følges med. Det er en voldsom indgriben i vores unge menneskers liv, og et trist resultat af regeringens magtfuldkommenhed.

Selvfølgelig skal vi gøre alt for at reducere brugen af tobak i Danmark. Især er det vigtigt at undgå, at de unge begynder med at ryge. Regeringen vil forbyde nikotinprodukter til alle født efter 2010. Hvis det forslag bliver til virkelighed, risikerer vi at ende i en situation, hvor en 40-årig om nogle år må få sin 41-årige ven til at købe en cigar til nytårsaften. Det virker fjollet. Vi skal ikke lave købsforbud og flere regler, men i stedet appellere til den enkeltes fornuft gennem oplysningskampagner. Heldigvis står vi med en ungdomsgeneration, der både ryger og drikker mindre end tidligere generationer, og som ovenikøbet er bedre uddannede.

Frie valg i ældreplejen

Jeg vil arbejde for det frie valg for vores ældre. Alle skal selv kunne bestemme, når det handler om, hvem der skal komme i den ældres hjem og hjælpe med personlig pleje og rengøring, og hvem der skal komme med maden. Ikke mindst skal man selv kunne bestemme, hvad man gerne vil spise. Sådan er det ikke i dag. Mere end halvdelen af alle kommuner i Danmark kan ikke tilbyde et friplejehjem. Det på trods af, at flere undersøgelser peger på, at ældre generelt trives bedre på friplejehjem og de får mindre medicin.

I dag behandles ældre mennesker som en form for ”farligt affald”. Mange job kræver, at man bruger sin fysik (murer, tømrer, brolægger osv.). På plejehjem bliver vores ældre løftet rundt i maskiner som ”farligt affald”, og de er nærmest uberørte af menneskehænder. Robotter har sin berettigelse i industrien, men når det gælder pleje af vores ældre, skal de skal have lov til at beholde deres værdighed og stadig have det frie valg.

Den konservative vej

Som jeg ser det, er der to veje at gå i dansk politik: En retning med flere regler og masser af forbud, hvor danskerne langsomt bliver mere og mere umyndiggjort, fordi vigtige valg, der berører deres liv og hverdag bliver truffet hen over hovedet på dem.

Det er IKKE konservativ politik.

Vi ved, at danskerne kan og vil selv bestemme over deres liv. Hvad enten, det er i spørgsmål om, hvornår og hvem der har barsel, hvor de skal gå i skole, hvad de skal have at spise og meget, meget mere. Vi skal værne om det frie valg!

Frihed er ikke lig med lighed. Lighed er ikke lig med frihed.