Helle Laursen Petersen

Tre korte om mig

20 års erhvervserfaring som selvstændig

Har arbejdet med kvalitet i IT systemer, de sidste 20 år, som selvstændig. Jeg har været kvalitetsansvarlig på store projekter som indførsel af IP telefoni i Danmark, NemID Erhverv, FMK Fælles medicin kort, en fælles økonomisk platform til Pandora world wide og mange andre store internationale og nationale IT projekter. Indførsel af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden igennem 5 år.

Forenkling af borgervendt IT er en af mine mærkesager

Medlem af Regionsråd Sjælland

Med et flot personligt valg kom jeg i Regionsråd Sjælland 1. januar 2022, her kæmper jeg for medarbejdernes trivsel, økonomisk ansvarlig, nedbringelse af ventelister og en organisation uden 12 ledelseslag og kontrol for kontrollens skyld.

Et styrket sundhedsvæsen men mindre bureaukrati, mere selvbestemmelse, forenklet og fælles IT er en af mine mærkesager

Privat

Født i Kalundborg i en konservativ familie, så det konservative folkeparti lægger mig nært med respekt for individet og alles holdninger. Tilbageflytter i 2006, bor i dag på Røsnæs med min mand Jesper.

Frihed til at vælge selv er en af mine mærkesager (fra vugge til grav)

Stem liste C på Helle Laursen Petersen, din konservative kandidat.

Jeg gør mig umage