Helle Laursen Petersen

Overflødig administration og for dyrt IT

Skrevet:

27. august 2021

Vi skal bruge vores fælles penge fornuftigt. Derfor skal vi fjerne al overflødig administration. Især vores sundhedsvæsen lider under et stort overforbrug. Der bruges i dag millioner af kroner på forskellige it-systemer i regionerne. Vi skal selvfølgelig have ét fælles IT-system til alle hospitaler i Danmark. I dag spilder vi afgørende tid for patienten, fordi det tager tid at overføre scanningsbilleder fra ét system til et andet. Det er ikke i orden. Et fælles IT-system skal skræddersyes til vores sundhedsvæsen, og brugervenligheden være i top, så det medfører et minimalt tidsforbrug for sundhedspersonalet. Tiden skal bruges på det centrale, nemlig patienterne.
I Region Sjælland har vi bureaukratiske strukturer med op til 12 ledelseslag. Jeg vil arbejde for et ophør af tunge og fordyrende hierarkier i det offentlige sundhedsvæsen. Vi skal arbejde mod langt færre beslutningslag i regionen og på sygehusene. Til gængæld ønsker jeg at fremme god ledelse og styring, klar ansvarsplacering, synlighed og mindre bureaukrati til glæde for os alle.