Helle Laursen Petersen

Overflødig administration og for dyrt IT

Vi skal bruge vores fælles penge fornuftigt. Derfor skal vi fjerne al overflødig administration. Især vores sundhedsvæsen lider under et stort overforbrug. Der bruges i dag millioner af kroner på forskellige it-systemer i regionerne. Vi skal selvfølgelig have ét fælles IT-system til alle hospitaler i Danmark. I dag spilder vi afgørende tid for patienten, fordi det tager tid at overføre scanningsbilleder fra ét system til et andet. Det er ikke i orden. Et fælles IT-system skal skræddersyes til vores sundhedsvæsen, og brugervenligheden være i top, så det medfører et minimalt tidsforbrug for sundhedspersonalet. Tiden skal bruges på det centrale, nemlig patienterne.
I Region Sjælland har vi bureaukratiske strukturer med op til 12 ledelseslag. Jeg vil arbejde for et ophør af tunge og fordyrende hierarkier i det offentlige sundhedsvæsen. Vi skal arbejde mod langt færre beslutningslag i regionen og på sygehusene. Til gængæld ønsker jeg at fremme god ledelse og styring, klar ansvarsplacering, synlighed og mindre bureaukrati til glæde for os alle.