Helle Laursen Petersen

Familielæge med tid til alle i det nære sundhedsvæsen

Hurtig og let adgang til sundhedsvæsenet giver øget livskvalitet og tryghed. Familielægen er dit anker i sundhedsvæsenet og en vigtig person for dit helbred og generelle velbefindende. Derfor er det vigtigt, at din læge kender både dig og din situation, når du har behov for hjælp. Jeg vil arbejde for flere praktiserende læger i Region Sjælland. En familielæge med tid til alle må og skal være en ret for alle borgere.
Du skal opleve både nærhed og sammenhæng, når du er i kontakt med vores sundhedsvæsen. Det skal ske gennem et bedre samarbejde mellem din familielæge, sygehus og kommune. I dag oplever mange, at der ingen eller ringe samarbejde er, og det er let at føle sig ladt alene i en nogle gange svær situation. Som patient og pårørende skal du føle dig tryg og i fokus, borgerne skal opleve kvalitet i indsatsen og et sammenhængende behandlingsforløb.
Vi skal bruge vores sundhedspersonale fornuftigt. Familielægen af i dag er oftest lægehuse med flere fagpersoner, blandt andet sygeplejersker. Det giver patienten flere muligheder, da lægen får mere tid sammen med den enkelte patient til blandt andet udredningssamtaler. Lad os nytænke familielægens rolle i det nære sundhedsvæsen.