Helle Laursen Petersen

Fælles indsats for klimaet

Vi skal samarbejde på tværs i hele Danmark, tænke i helheder og benytte os af de fordele og besparelser, vi får ved fx at centralisere alle vores indkøb. De store besparelser skal komme patienterne til gavn og blandt andet dække de stigende medicinudgifter, der følger med en større andel af ældre i befolkningen.


Den smukke natur lige udenfor vores dør skal vi værne om. Vores klima er vigtig for både os og især vores efterkommere. I Danmark er vi førende, når vi taler om teknologier til den grønne agenda. Rundt om i kommunerne opfinder man nye måder at genanvende og sortere på. Derfor vil jeg arbejde for et bedre samarbejde regioner og kommuner imellem for en større fælles indsats for Co2-reduktionen og vores klima. Det gør vi nemlig klogest sammen.
Vi skal også tænke genbrug ind, når vi indkøber. Især vores hospitaler i regionen genererer store mængder affald. Når vi indkøber centralt, kan vi så vidt muligt vælge de produkter, der kan genanvendes. Endnu en gevinst ved et fælles indkøbscenter.

Den grønne dagsorden starter med os selv. Hos det enkelte individ. Vi kan og skal alle give vores personlige bidrag og tænke miljøhensyn ind i vores daglige rutiner. Det føles måske som en meget lille forskel for den enkelte, men når vi alle 5,5 mio. danskere sparer lidt på ressourcerne hver dag, gør vi sammen en stor forskel.