Helle Laursen Petersen

Det lokale akut-/sundhedshus

Jeg vil arbejde for at prioritere et bedre lokalt forankret sundhedsvæsen. Region Sjællands nære sundhedsvæsen skal bestå af de nemme og tilgængelige afsnit. De skal etableres i kommunerne i form af større læge-/sundhedshuse med forskellige dagtilbud. Det fungerer allerede i nogle kommuner med stor succes. Det skal vi lære af. Alle borgere skal have mulighed for at få taget fx en blodprøve, et EKG og en scanning tæt på deres bopæl.

Derfor vil jeg arbejde for et sundhedshus med flere forskellige sundhedstilbud i Kalundborg.

En hurtig og effektiv behandling er vigtig for alle regionens borgere, også når uheldet er ude. Flere store industribyer har ingen skadestue, så der er langt til hjælp, når der sker arbejdsulykker. Jeg vil arbejde for en akutklinik i Kalundborg, for vi skal støtte op om vores lokale arbejdspladser.  

Bedre lokale sundhedstilbud opnår vi bedst, når vores sundhedsvæsen inddrager de lokale private hospitaler og aktører, der allerede bor i området. Vi skal samarbejde om sundhedsindsatsen. Samtidig skal vi støtte op om de specialiserede supersygehuse. Her skal vi samle lægefaglig specialistviden og udføre komplicerede operationer, når der skal en anden lægefaglighed til. Supersygehusene betyder også en optimal udnyttelse af dyre scannere og andre tekniske apparater. For patienten giver det kortere ventetider, og som samfund store besparelser på dyrt udstyr.